Artikelen door

Collectief agrarisch natuurbeheer

Vanaf 1 januari 2016 gaat er een nieuw stelsel voor agrarisch natuur- en landschapsbeheer van start. De kern van het nieuwe stelsel is een collectieve benadering vanuit de streek zelf. Het agrarisch natuur- en landschapsbeheer wordt alleen daar toegepast waar dit het meest kansrijk is voor een goed natuurresultaat. Het agrarisch natuurbeheer moet een duidelijkere […]