Opgaand groen bepaald het karakter van uw erf. Met opgaand groen bedoelen we die inrichtingselementen en -typen beplanting die als vlak- op solitair element de uitstraling naar de omgeving verzorgen. Het betreft hier bomen, houtwallen en -singels, bossen en bosjes en hoogstamfruitboomgaarden. Afhankelijk van het landschapstype waarin uw erf is gelegen kiest u voor een bepaald landschappelijk element, gebaseerd op streekeigenheid. Neemt u altijd inheemse beplanting en soorten die van oorsprong in uw omgeving voorkomen; hiermee blijft uw erf onderdeel van het landschap en wordt deze aantrekkelijk voor bezoekers en passanten.