Herbert Oldehinkel

Voorzitter - Landschapsontwerper

Herbert woont in Radewijk en is agrarisch ondernemer in de varkenshouderij. Daarnaast is hij landschap ontwerper bij Erfontwikkelaar b.v. Binnen de stichting is Herbert het creatieve brein bij erfinrichting en functieveranderingen. Vraag geheel vrijblijvend of hij wat voor u kan betekenen.

06 24 88 38 28

Casper Bouwhuis

Secretaris

Casper is woonachtig in Bergentheim en is adviseur Ruimtelijke Ordening bij BJZ.nu. Binnen de Stichting houdt Casper zich bezig met het beheren van de website en voert hij de administratieve taken van de stichting uit. Verder heeft Casper middels zijn planologische achtergrond kennis van de wet- en regelgeving op het gebied van ruimtelijke ordening. Heeft u vragen omtrent de website of heeft u vragen over juridische mogelijkheden voor ontwikkelingen, dan kunt u met hem contact opnemen.

Lambert Schuldink

Penningmeester

Lambert is woonachtig in Nieuwleusen en geboren en getogen in Ane (Engeland). In het dagelijks leven is hij werkzaam als adviseur bij Countus. Hier houdt Lambert zich onder andere bezig met duurzame energie, mestverwerking, rood voor rood en functieverandering vrijkomende agrarische bedrijfsgebouwen. Met zijn ruime ervaring in het buitengebied is Lambert een expert op het gebied van functieverandering op het erf. Indien u plannen hebt om oude opstallen te slopen of een andere functie aan uw bedrijf te geven dan kunt u contact met hem opnemen.

Roland Velema

bestuurslid

Roland is binnen de stichting de contactpersoon met het Collectief Midden Overijssel (CMO). Roland heeft veel kennis van het landelijk gebied en is nauw betrokken bij de ontwikkelingen omtrent akkerranden en andere vormen van agrarisch natuurbeheer.

Paul ter Haar

Algemeen bestuurslid - afgevaardigd LTO Hardenberg

Paul is woonachtig in Bergentheim en heeft een melkveehouderij. Als afgevaardigde van het LTO bestuur is Paul een belangrijke schakel tussen de landbouw en de stichting. Paul weet wat er onder de agrariërs leeft en kan zich hiervoor in zetten. Heeft u vragen die te maken hebben met de landbouw in het buitengebied van Hardenberg dan kunt u contact met hem opnemen.

Paul ten Velde

Gebiedscoördinator - Adviseur bestuur

Paul is woonachtig op het prachtige landgoed van huize Almelo. Als adviseur van de stichting zit hij aan de keukentafel bij bewoners in het buitengebied van Hardenberg. Daarnaast is Paul de gebiedsmakelaar van de gemeente Hardenberg. Paul heeft de laatste jaren vele Groene en Blauwe dienstcontracten afgesloten en zal ook voor het nieuwe agrarisch natuurbeheer aan de keukentafel de contracten namens de stichting opstellen en tekenen. Heeft u vragen over uw Groene en Blauwe diensten contract, uw akkerranden of heeft u algemene vragen over uw erf of gronden dan kunt u contact met Paul opnemen.

Gerrit Kelder

Coördinator onderhoudsploeg

Gerrit is ex bestuurslid en mede oprichter van Stichting Vitaal Platteland. Als ex-melkveehouder coördineert Gerrit de onderploeg met zijn ruime kennis van het buitengebied en het landschap.

Truus Kotterink

Secretariaat

Truus voert alle administratieve taken voor de stichting uit. Heeft u vragen over een factuur of wilt u andere administratief gerichte informatie? Neem dan contact met Truus op.

Gerrit Timmerman

Coördinator Onderhoudsploeg

Gerrit is actief akkerbouwer in Mariënberg en een zeer ervaren coördinator van de onderhoudsploeg. Hij begeleidt de onderhoudsploeg bij het werk en is het eerste aanspreekpunt voor de klant.