Collectief agrarisch natuurbeheer

De kern van het nieuwe stelsel is een collectieve benadering vanuit de streek zelf. Het agrarisch natuur- en landschapsbeheer wordt alleen daar toegepast waar dit het meest kansrijk is voor een goed natuurresultaat.

Het agrarisch natuurbeheer moet een duidelijkere meerwaarde opleveren voor natuur, landschap én agrarisch ondernemerschap. En dat is nu nog onvoldoende het geval. Aan de inzet van de deelnemers ligt het niet. Die hebben met hart en ziel gewerkt en het nodige gerealiseerd. Momenteel zijn vooral de uitvoeringskosten van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO, voorheen Dienst Regelingen) te hoog en de resultaten te beperkt. Daarom komt er in 2016 een vernieuwd stelsel voor agrarisch natuur- en landschapsbeheer.

Bloemrijke-Akkerrand
Collectieve benadering

De kern van het nieuwe stelsel is een collectieve benadering vanuit de streek zelf en het agrarisch natuur- en landschapsbeheer alleen daar toepassen waar dit het meest kansrijk is voor een goed natuurresultaat.

De sleutel tot succes zit in een collectieve aanpak. Hiermee worden de kosten verlaagd en kunnen de natuurresultaten verbeterd worden. Agrarische collectieven vormen straks het hart van het nieuwe stelsel.

Stichting Vitaal Platteland Hardenberg zal onderdeel van het collectief Midden Overijssel worden, ons huidige werkgebied blijft de gemeente Hardenberg. Dit houdt in dat Stichting Vitaal Platteland hier de uitvoering zal gaan verzorgen voor het agrarisch natuur- en landschapsbeheer vanaf 2016.

Kijk op deze websites voor meer achtergrondinformatie:

http://www.natuurboerenlandschap.nl/

http://www.collectiefmiddenoverijssel.nl

Namens de stichting zit Jan Bosman in het bestuur Collectief Midden Overijssel. Jan is actief betrokken bij de vorming en start van het collectief en het nieuwe agrarische natuurbeheer.

Indien u concrete vragen heeft dan kunt u contact met Jan opnemen.

Stichting Vitaal Platteland Hardenberg: ‘Uw eerste aanspreekpunt bij agrarisch natuurbeheer.’