Boeren (maar ook burgers) planten bomen, vergoeding op aanschaf erfbeplanting

Ook dit najaar kunt u met een tegemoetkoming streekeigen beplanting kopen. Denk daarbij aan hagen, fruitbomen, loofbomen en bosplantsoen (hier kunt u singels en bosjes mee aanplanten.) Middels onze digitale bestelmodule kunt u aangeven wat u wilt bestellen. Klier hier om naar deze bestelmodule te gaan.