Solitaire bomen/boomgroepen/lanen

Aesculus hippocastanum Paardekastanje 8-10 solitair
Betula pendula Ruwe berk 8-10 drogere situaties
Betula pubescens Zachte berk 8-10 nattere situaties
Castanea sativa Tamme kastanje 8-10 solitair
Juglans regia ‘Broadview Walnoot 8-10 solitair, bijzondere fruitboom
Platanus acerifolia Plataan 8-10 lanen, dakvormen
Quercus petraea Wintereik 8-10 laan, boomsingel
Quercus robur Zomereik 8-10 laan, boomsingel
Salix alba Schietwilg 8-10 ook voor knotwilg
Tilia cordata Kleinbladige Linde 8-10 leiboom, solitair, laan
Tilia platyphyllos Zomerlinde 8-10 solitair, laan
Tilia x europaea (x vulgaris) Hollandse Linde 8-10 leiboom, solitair, laan

Bos- en haagplantsoen

Boomvormers

Alnus glutinosa Zwarte els 60-80 singel, houtwal
Betula pendula Ruwe berk 60-80
Betula pubescens Zachte berk 60-80
Carpinus betulus Haagbeuk 60-80
Fraxinus excelsior Es 60-80
Malus sylvestris Wilde appel 60-80 randen
Prunus avium Zoete kers 60-80
Pyrus communis Wilde peer 60-80 randen
Quercus robur Zomereik 60-80
Salix alba Schietwilg 60-80 beperkt toepassen (ivm groeikracht en ziekte)
Sorbus aucuparia Lijsterbes 60-80
Tilia cordata Kleinbladige Linde 60-80
Fagus sylvatica Beuk 60-80

Struikvormers

Cornus sanguinea rode kornoelje 60-80
Corylus avellana hazelaar 60-80
Crataegus monogyna éénstijlige meidoorn 60-80
Euonymus europaeus kardinaalsmuts 60-80
Ilex aquifolium hulst 40-50
Prunus padus vogelkers 60-80
Prunus spinosa sleedoorn 60-80
Rhamnus cathartica wegedoorn 60-80
Rhamnus frangula vuilboom 60-80
Rosa canina hondsroos 3-tak C2 in randen
Rosa rubiginosa egelantier C2 in randen
Salix aurita geoorde wilg 60-80 natte gebieden, groeikracht!
Salix caprea boswilg 60-80 natte gebieden, groeikracht!
Salix cinerea grauwe wilg 60-80
Sambucus nigra gewone vlier 60-80 groeikracht, verwilderd
Sorbus aucuparia lijsterbes 60-80
Viburnum opulus Gelderse roos 60-80

Hagen

Ligustrum ovalifolium haagliguster 80-100 niet inheems
Ligustrum vulgare gewone liguster 80-100 niet streekeigen
Ilex aquifolium hulst 80-100 wintergroen
Crataegus monogyna éénstijlige meidoorn 80-100 doorns, ecol. waarde
Carpinus betulus Haagbeuk 80-100
Fagus sylvatica Beuk 80-100 veel gebruikt, gesloten in winter

Fruitbomen (zie bestellijst)