Het landschap in zicht

Het bestuur van Streekbelang De Belt/Schuinesloot en de werkgroep groen willen de aanwezige landschappelijke elementen waar mogelijk versterken, aanvullen en meer aankleden.
Op 22 oktober 2016 is door een delegatie van bestuur/werkgroep/bewoners met deskundigen van gemeente/provincie en Landschap Overijssel en Stichting Vitaal Platteland op de fiets een verkennende ronde gemaakt in het gebied. In het kader van het project Buurtlandschappen van Landschap Overijssel en het Oversticht is gekeken naar wensen en kansen voor het landschap van De Belt / Schuinesloot.

Als resultaat zijn er een aantal mooie ontwikkelingen in dit gebied gerealiseerd, Stichting Vitaal Platteland heeft hier een bijdrage aan geleverd.

Onderstaand staan enkele ontwikkelingen weergegeven:

– Het opengraven van de historische Jacobawijk;

– Het aanplanten van erftoegangswegen aan de Elimmerweg;

– Er zijn kansen (en er is behoefte) om de routestructuren te verbeteren, er wordt een concrete recreatieve verbinding gelegd tussen Slagharen en Schuinesloot langs de gedempte Zuiderdiep;

– Het opknappen van de uitkijktoren aan de Braambergweg;

– De ingang van het Kavelpad (aan de zijde van Schuinesloot) is pas geleden opnieuw ingericht en voorzien van grasbetontegels. Hier zijn kansen om het terrein met kleine maatregelen, aantrekkelijker te maken (wat bomen/struiken zodat het wat meer is aangekleed bijvoorbeeld bij de picknicktafel);

– De realisatie van een bloemenweide aan het begin van het Kavelbos.